Antolaketa

Zuzendaritza

 

Kontseilu Politikoen arteko zuzendaritza organo gorena da. Ohiko Batzar Orokorrak aukeratzen du, eta gutxienez 10 pertsonak osatua da. Bozeramaileak zehaztea, Batzar Orokorraren hitzarmenak betetzea, lan-taldeen jarduerak koordinatzea, jarduera hauek laguntzea, eta haien arteko informazio trukaketa eta elkarlana ahalbidetzea dira bere lanetako batzuk. Urteko kontuak egitea eta kontuak Batzar Orokorraren onespenaren esku uztea ere bere lana da; errolda kudeatzen du, eta alta edo aldaketen inguruko erabakiak hartzen ditu; ohiko zein ez-ohiko kuotak ezartzen ditu, eta bateraezintasun eta ordainketa erregimena zehazten du. Batzarrerentzat munta berezia duten gaien inguruan kideen artean galdeketa plebiszitarioak deitzeko eskumena duen organoa da.

 

Zuzendaritza osatzen duten pertsonak:

 

• Patricia Abad (Bozeramailetza)
• Olga Risueño (Bozeramailetza)
• Iñigo Rudi (Bozeramailetza)
• Josetxo Arbizu
• Teresa Burgui
• Rakel del Pozo
• Iñaki Etxeberria
• Andoni Hernández
• Rubén Oneca
• Edurne Petrerena
• Juan Pablo Weigand
• Marisa Marqués
• Álvaro Escudero

 

Kontseilu Politikoa

 

Ohiko Batzar Orokorrak aukeratzen du, kideen artean. Gutxienez 30 pertsonak osatzen dute, Zuzendaritza Koordinatzaileko kideez gain. Batzar Orokorren arteko zuzendaritza organo gorena da.

 

Eztabaidak antolatzea, Batzar Orokorra prestatzea, egoera politikoak eskatutako gaien inguruko erabakiak hartzea, garrantzizko dokumentuak eta urteko aurrekontuak onestea, eta estatutuen behin-behineko aldaketak egitea dira bere lanetako batzuk.

 

Kontu Batzordea

 

Batzarreren eragiketa ekonomikoen ikuskapenaz eta kontrolaz arduratzen da. Kudeaketaren kontu ematen dio Batzar Orokorrari. Kontseilu Politikoak aukeratutako hiru pertsonek osatua da, lau urterako dira aukeratuak.
Egun Pello Lasa, Raquel del Pozo eta Vitorio Goyenagak osatzen dute.

 

Berme Batzordea

 

Kideen eskubideen defentsaz arduratzen da, eta bere txostena nahitaezkoa da etendura edo kanporatze espedienteak egonez gero. Bere irizpenak lotesleak dira Erakunde osoarentzat. Kontseilu Politikoak lau urterako aukeratutako hiru pertsonak osatua da.
Egun Ángel Larrea, Eduardo Navascués eta Ana Arillok osatzen dute.

 

Tokiko Batzarrak

 

Batzarreren Tokiko Batzarrak erakundearen oinarriak osatzen ditu, kideek eta zaleek, hain zuzen ere. Batzar bakoitzak erabakitzen ditu bileren maiztasuna eta gaiak. Osatzen duten pertsonen artean, Zuzendaritza Koordinatzailearekin harremana izanen duen arduraduna aukeratzen da.
Batzar hauek burujabetasun osoa dute udal bakoitzerako hautes-zerrendak antolatzeko eta baita hauteskundeetarako aproposak iruditzen zaizkion itunak adosteko ere. Betiere, erakundeak, kasu bakoitzean, ezarritako iritzi orokorrak kontuan hartu beharko ditu.

 

Batzarrak:

 

• Antsoain
• Barañain
• Berriozar
• Burlata
• Eguesibar
• Tutera
• Atarrabia

 

Lantaldeak

 

Batzarrerentzat garrantzitsuak diren gaien inguruko lan taldeetan antolatu gara eraginkorragoak izateko. Talde hauetan, erakundeko kide den nornahi sar daiteke, bere jakintza eta interesen arabera.
Taldeak honako helburuak dituzten lan eremuak dira: Batzarreren bizitza dinamizatzea, eztabaidak eta norbaiten alde egiteko bidea ahalbidetzea, eztabaidetan sakondu eta aurrera egiteko laguntza ematea eta geure proposamen politikoak sortzeko aurrerapausoak ematea.
Modu askotan egin dezakete lan: hitzaldiak proposatu, txostenak egin, eztabaidak sortu, ekintzak proposatu, kideak mobilizatu…
Talde guztiek dute erreferentziazko pertsona bat, Zuzendaritzako kide dena. Pertsona honek Zuzendaritzaren eta taldearen arteko lotura lanak eginen ditu.

 

Lantaldeak:

 

• Ekonomia eta Ogasuna
• Ingurumena/animalien babesa /antimilitarismoa
• Osasuna
• Sindikala
• Eskubide Sozialak
• Hezkuntza eta Kultura
• Euskara
• Kirola eta Gazteria
• Parekidetasuna, Feminismoak, LGTBIQ+
• Bakea eta Elkarbizitza, Memoria Historikoa
• Toki-Administrazioa
• Landa Garapena, Nekazaritza eta Abeltzantza
• Funtzio Publikoa eta Barnekoa